ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ทุก สพป และ สพม ที่เปิดสอบ ดูผลสอบครูผู้ช่วย 1/2557 ที่นี่

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ป้ายกำกับ: ,

ขอให้ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจสอบรายละเอียดประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2557 จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดสอบแข่งขันฯ อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ สัญลักษณ์   หมายถึง  มีการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 แล้ว

                   ตัวอย่าง >> ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

คำแนะนำ...หากหายาก ก็ลอง กด Ctrl+F แล้วพิมพ์เขตพื้นที่ฯ ที่ต้องการครับ
      

ลำดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์เว็บเขต

ไฟล์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

1

สำนักงานเขตฯประถมศึกษากรุงเทพมหานคร1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

2

นนทบุรี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

3

นนทบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

4

ปทุมธานี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

5

ปทุมธานี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

6

สมุทรสาคร

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

7

นราธิวาส เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

8

ปัตตานี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

9

ชุมพร เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

10

นครศรีธรรมราช เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

11

สุราษฎร์ธานี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

12

สุราษฎร์ธานี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

13

สุราษฎร์ธานี เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

14

ตรัง เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

15

พังงา

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

16

ภูเก็ต

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

17

ระนอง

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

18

กาญจนบุรี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

19

กาญจนบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

20

กาญจนบุรี เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

21

กาญจนบุรี เขต 4

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

22

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

23

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

24

ราชบุรี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

25

ราชบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

26

สมุทรสงคราม

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

27

สุพรรณบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

28

สุพรรณบุรี เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

29

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เว็บเขต

 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

30

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เว็บเขต

 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

31

ลพบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

32

สระบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

33

อุทัยธานี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

34

กำแพงเพชร เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

35

กำแพงเพชร เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

36

ตาก เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

37

นครสวรรค์ เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

38

เพชรบูรณ์ เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

39

อุตรดิตถ์ เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

40

เชียงใหม่ เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

41

น่าน เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

42

แม่ฮ่องสอน เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

43

แม่ฮ่องสอน เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

44

สกลนคร เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

45

บึงกาฬ

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

46

อุบลราชธานี เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

47

นครราชสีมา เขต 4

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

48

นครราชสีมา เขต 5

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

49

นครราชสีมา เขต 6

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

50

กระบี่

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

51

จันทบุรี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

52

จันทบุรี เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

53

ชลบุรี เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

54

ชลบุรี เขต 3

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

55

ตราด

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

56

ระยอง เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

57

ระยอง เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

58

สระแก้ว เขต 1

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

59

สระแก้ว เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

60

สพป.ชุมพร เขต 2

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

ลำดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์เว็บเขต

ไฟล์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

61

สพม.1- [กรุงเทพมหานคร]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

62

สพม.2- [กรุงเทพมหานคร]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

63

สพม.3- [นนทบุรี-อยุธยา]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

64

สพม.4- [ปทุมธานี-สระบุรี]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

65

สพม.5- [สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

66

สพม.6- [ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

67

สพม.7- [ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

68

สพม.8- [ราชบุรี-กาญจนบุรี]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

69

สพม.9- [สุพรรณบุรี-นครปฐม]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

70

สพม.10- [เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

71

สพม.11- [สุราษฎร์ธานี-ชุมพร]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

72

สพม.13- [ตรัง-กระบี่]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

73

สพม.14- [พังงา-ภูเก็ต-ระนอง]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

74

สพม.15- [นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

75

สพม.16[สงขลา-สตูล]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

76

สพม.17[จันทบุรี-ตราด]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

77

สพม.18[ชลบุรี-ระยอง]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

78

สพม.19[เลย-หนองบัวลำภู]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

79

สพม.20[อุดรธานี]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

80

สพม.25[ขอนแก่น]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

81

สพม.26- [มหาสารคาม]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

82

สพม.29- [อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

83

สพม.30- [ชัยภูมิ]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

84

สพม.32- [บุรีรัมย์]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

85

สพม.34- [เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

86

สพม.36- [เชียงราย-พะเยา]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

87

สพม.38- [สุโขทัย-ตาก]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

88

สพม.41- [กำแพงเพชร-พิจิตร]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

89

สพม.42- [นครสวรรค์-อุทัยธานี]

เว็บเขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

90

สศศ.

เว็บสศศ.

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  || สำรอง